Velkommen til Dahlgren agentur!

Viktig melding til våre kunder

På grunn av høg alder er eg no i arbeid med å avvikle Dahlgren Agentur, 6770 Nordfjordeid

Produsent av Pla-Ny brann- og evakueringsteppe aluminiumbelagt glassfiberduk vil vidareføre sal, levering og fakturering av dette produktet. 

Kontaktinfo Plany AS (Haugsbygda 203, 6082 Gursken):
Tlf.: +47 70026820
E-post: post@plany.no
Kontaktperson: Marius Sorte

Kontaktinfo Jærven Redningslaken m.m. :
Tlf.: +47 48 48 76 32
E-post: lise@bjelland-gruppen.no
Kontaktperson: Lise Bjelland Andersson

Brann og evakueringsteppe

 

Takk for årelang og god handelskontakt.